Rozumiem, nie pokazuj
więcej tej informacji
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług zgodnie z Regulaminem i Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.
e-piecyki.pl
(68) 413-51-09
pokaż
koszyk
wybierz
kategorię
pokaż produkt
po numerze ID
ID produktu uzyskany telefonicznie od obsługi sklepu:
Lista kategorii
Możesz przejść do produktu wpisując jego numer ID:
Szukaj
fraza:

Cena:
od: do: PLN
Lista kategorii
Wybrane produkty

- brak towarów w koszyku -

Google+ Facebook Instagram
Regulamin sklepu z ogrzewaniem e-piecyki.pl

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO E-PIECYKI OKREŚLAJĄCY WARUNKI I ZASADY REALIZACJI ZAMÓWIEŃ SKŁADANYCH ZA POŚREDNICTWEM STRONY INTERNETOWEJ: http://e-piecyki.pl

§ 1. Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki dokonywania sprzedaży towarów znajdujących się w ofercie serwisu internetowego http://e-piecyki.pl oraz warunki i zasady składania drogą elektroniczną zamówień w ramach Sklepu Internetowego,

 2. Niniejszy Regulamin został sporządzony w oparciu o obowiązujące przepisy prawa, a w szczególności przepisy:

  1. Kodeksu cywilnego - ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. z 1964, Nr 16 poz. 93 ze zm.);
  2. Ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. z 2000 r., Nr 22 poz. 271 ze zm.);
  3. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE
  4. Ustawy z dnia z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego. (Dz. U. z 2002 r., Nr 141, poz. 1176 z późn. zm.)

 3. Niniejszy Regulamin jest regulaminem świadczenia usług drogą elektroniczną w rozumieniu art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. oświadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 ze zm.),

 4. Właścicielem sklepu jest Zofia Sobkowiak prowadząca działalność gospodarczą pod firmą:

  FIRMA HANDLOWO-USŁUGOWA „SOBKOWIAK”
  Zofia Sobkowiak
  ul. Ogrodowa 20
  66-008 Świdnica k. Zielonej Góry
  woj. Lubuskie
  NIP: 973-008-84-72
  REGON: 971225170


  Kontakt telefoniczny: +48.68 413-51-09
  Kontakt e-mail: biuro@e-piecyki.pl

  Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej prowadzona przez Ministra Gospodarki.

  zwana w dalszej części "Sprzedawcą",

 5. Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:

  Sprzedawca - FIRMA HANDLOWO-USŁUGOWA „SOBKOWIAK” Zofia Sobkowiak, ul. Ogrodowa 20, 66-008 Świdnica k. Zielonej Góry, woj. Lubuskie, NIP: 973-008-84-72, REGON: 971225170
  Sklep - Sklep Internetowy prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem URL http://e-piecyki.pl,
  Klient, Użytkownik - osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej dokonująca zakupów w Sklepie, posiadająca konto Klienta, dokonująca zamówienia w ramach Sklepu,
  Strona - Sprzedawca oraz Klient,
  Towar/Produkt - produkt, na który Klient można złożyć zamówienie w Sklepie Internetowym E-Piecyki,
  Czas realizacji zamówienia - czas, w jakim Sklep Internetowy E-Piecyki zamówienie i przekaże je przewoźnikowi realizującemu wybraną przez Klienta formę dostawy,
  Cena - cena brutto towaru umieszczona obok informacji o towarze, nie uwzględniająca kosztów dostarczenia towaru,
  Umowa sprzedaży - umowa sprzedaży towarów w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, zawarta pomiędzy Sprzedawcą a Klientem, z wykorzystaniem serwisu internetowego Sklepu,
  Konsument - osoba fizyczna dokonująca czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową,
  Przedsiębiorca - Użytkownik wykonujący działalność gospodarczą w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (tekst jednolity: Dz. U. 2010 r. Nr 220 poz. 1447 z późn. zm.),
  Regulamin - niniejszy Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną normujący zasady korzystania ze Sklepu, będący integralną częścią umowy zawieranej pomiędzy Sprzedawcą a Klientem,
  Dni robocze - wszystkie dni tygodnia od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy,
  Zamówienie - czynność polegająca wybraniu właściwych towarów do "Koszyka",
  Płatność - czynność dokonywana przez Użytkownika, polegająca na zapłacie wskazanej ceny towaru oraz kosztów jego dostarczenia przy wykorzystaniu teleinformatycznego systemu pośredniczącego w rozliczeniach, przelewu bankowego lub polegająca na płatności gotówką.
  Kodeks cywilny - ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.),
  Ustawa o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej - ustawa z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu Cywilnego (Dz. U. Nr 141, poz. 1176 ze zm.),
  Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną - ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.),
  Ustawa prawo przewozowe - Ustawa z dnia 15 listopada 1984 r. Prawo przewozowe.

§ 2. Rejestracja

 1. W celu rejestracji w Sklepie Internetowym E-Piecyki (założenia konta Klienta) należy wypełnić formularz rejestracyjny na stronie internetowej: http://e-piecyki.pl/index.php?action=registration,

 2. Dostęp do Konta Użytkownik uzyskuje po zalogowaniu się na stronie Sklepu, tzn. po podaniu loginu, wskazanym przy Rejestracji i hasła zabezpieczającego dostęp do Konta Użytkownika,

 3. W formularzu rejestracji Klient wskazuje następujące dane:

  1. Login,
  2. Hasło,
  3. Imie i nazwisko,
  4. Adres e-mail,
  5. Miejscowość,
  6. Adres zamieszkania,
  7. Kod pocztowy,
  8. Region,
  9. Adres e-mail

 4. W celu złożenia zamówienia należy:

  1. dodać wybrany towar/towary "+ Dodaj do koszyka"
  2. wybrać ilość towarów (jeśli większa niż 1),
  3. wybrać metodę płatności i dostawy,
  4. zatwierdzić zamówienie poprzez użycie przycisku "Złóż zamówienie",
  5. po złożeniu zamówienia z przedpłatą, należy użyć przycisku "Złóż zamówienie" i dokonać zapłaty poprzez wybrany sposób płatności,

 5. W razie gdy Klient chce kupić kolejny towar - z bocznego menu może wybrać odpowiedni dział lub skorzystać z wyszukiwarki, aby odnaleźć produkt

 6. Funkcja "Przelicz ponownie" umożliwia ponowne obliczenie kwoty za produkty wraz z kosztem dostawą - przydatne tylko podczas zmiany ilości zamawianych produktów

 7. Po złożeniu zamówienia zostanie automatycznie wysłany e-mail autoryzacyjny na adres podany w zamówieniu zawierająca wszystkie dane dotyczące zamówienia oraz jego numer,

 8. Złożenia zamówienia zawiera szczegółowe informacje o zamówieniu, w tym o Sprzedawcy, produktach, cenie. Po otrzymaniu złożenia zamówienia Klient powinien zastosować się do wskazań zawartych w potwierdzeniu

 9. Formularz Rejestracyjny wystarczy wypełnić tylko raz,

 10. Klient może usunąć konto w każdym czasie. W celu usunięcia konta Klienta ze Sklepu Internetowego należy wysłać wiadomość elektroniczną z prośbą o usunięcie konta.

§ 3. Zasady składania zamówienia

 1. Zakupów w Sklepie mogą dokonywać wyłącznie osoby pełnoletnie, posiadające zdolność do czynności prawnych (art. 11 Kodeksu cywilnego). Klientem może być zarówno przedsiębiorca, dokonujący zakupu w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej, jak i Konsument,

 2. Wszystkie ceny podane na stronach Sklepu Internetowego są podawane w polskich złotych (PLN) i są cenami brutto,

 3. Zamówienia można składać 24 godziny na dobę, przez wszystkie dni w tygodniu,

 4. Zamówienia można składać również za pomocą poczty elektronicznej e-mail: biuro@e-piecyki.pl, oraz telefonicznie od poniedziałku do piątku w godzinach 10:00 - 18.00, pod numerem telefonu +48.68 413-51-09,

 5. Zamówienia złożone w sobotę, niedziele i święta rozpatrywane będą w pierwszym dniu roboczym następującym po dniu, w którym zamówienie zostało złożone,

 6. W każdym przypadku Klient ma zapewnioną bezpłatną, indywidualną obsługę w zakresie doboru oraz zastosowania towarów oferowanych przez Sprzedawcę, w celu uzyskania jak najlepszych rezultatów ich stosowania oraz końcowej satysfakcji i zadowolenia z dokonanego zakupu.

§ 4. Czas realizacji

 1. Jeżeli strony nie umówiły się inaczej, Przedsiębiorca (Sprzedawca) powinien wykonać umowę zawartą na odległość najpóźniej w terminie trzydziestu dni po złożeniu przez konsumenta oświadczenia woli o zawarciu umowy,

 2. Jeżeli Przedsiębiorca(Sprzedawca) nie może spełnić świadczenia z tego powodu, że przedmiot świadczenia nie jest dostępny, powinien niezwłocznie, najpóźniej jednak w terminie trzydziestu dni od zawarcia umowy, zawiadomić o tym Konsumenta i zwrócić całą otrzymaną od niego sumę pieniężną,

 3. W wypadku gdy przedsiębiorca nie może wykonać zobowiązania z powodu choćby przejściowej niemożności spełnienia świadczenia o właściwościach zamówionych przez konsumenta, Przedsiębiorca(Sprzedawca) może, jeżeli zawarto takie zastrzeżenie w umowie, zwolnić się z zobowiązania przez spełnienie świadczenia zastępczego, odpowiadającego tej samej jakości i przeznaczeniu oraz za tę samą cenę lub wynagrodzenie, informując zarazem konsumenta na piśmie o jego prawie nieprzyjęcia tego świadczenia i odstąpienia od umowy, ze zwrotem rzeczy na koszt Przedsiębiorcy(Sprzedawcy),

 4. W wypadku, o którym mowa w ust. 3, Konsument ma prawo odstąpić od umowy w sposób i na zasadach określonych w paragrafie 7. Zwrot rzeczy następuje w takim wypadku na koszt Przedsiębiorcy(Sprzedawcy). (Podstawa prawna: Ustawa z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny, art. 12 ust. 1 (tekst jednolity: Dz. U. z 2000r., Nr 22, poz.271 ze zm.).

§ 5. Warunki i formy płatności

 1. Za zakupy w Sklepie można zapłacić w następujący sposób:

  1. Przelew bankowy tradycyjny na rachunek bankowy Sklepu. Wpłaty należy dokonać na numer konta:

   Nr. konta bankowego: 74 1140 2004 0000 3002 7562 8314
   w banku: mBank

   FIRMA HANDLOWO-USŁUGOWA „SOBKOWIAK”
   Zofia Sobkowiak
   ul. Ogrodowa 20
   66-008 Świdnica


   w tytule wpisując swój indywidualny numer zamówienia ID, który otrzymuje Klient w e-mailu potwierdzającym złożenie zamówienia,

 2. Całkowita cena towarów z wyszczególnioną informacją na temat kosztów przesyłki uwidoczniona zostanie w Formularzu Zamówienia podczas składania zamówienia,

 3. Do każdej przesyłki dołączony jest dowód zakupu: faktura VAT albo paragon fiskalny, w zależności od decyzji Zamawiającego wyrażonej w Formularzu Zamówienia.

§ 6. Dostawa

 1. Zamówiony towar Sklep wysyła za pośrednictwem firm kurierskich/spedycyjnych

 2. Zamówione przez Klienta towary dostarczane są firmą transportową pod wskazany przez Niego - w trakcie składania Zamówienia - adres.

 3. Koszty dostarczenia zamówienia pokrywa Klient,

 4. Wysokość kosztu dostawy wskazana jest w Koszyku podczas procesu składania zamówienia.

 5. Sklep realizuje zamówienia wyłącznie na terenie Polski. Jeśli złożone zostanie zamówienie z adresem dostawy poza granicami Polski, warunki dostawy zostaną ustalone indywidualnie.

 6. Termin realizacji zamówienia zależny jest ściśle od zamawianego urządzenia grzewczego. Każde urządzenie grzewcze posiadać może inny termin realizacji, ponieważ zdarza się, że urządzenia są dopiero składane według wymagań kupującego (np. miejsce przyłączenia do komina). Aby poznać termin realizacji możecie Państwo wejść w zamawiany produkt(y) i przeczytać w opisie.

 7. Odpowiadamy za wady rzeczy zgodnie z przepisami kodeksu cywilnego, w szczególności art. 556 oraz 5561 - 5563 kc.

§ 7. Prawo odstąpienia od umowy

 1. Użytkownikowi będącego Konsumentem w rozumieniu przepisu art. 22 Kodeksu cywilnego przysługuje prawo do odstąpienia od umowy kupna-sprzedaży bez podania przyczyn zgodnie z art. 7 Ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie czternastu dni od dnia od dnia wydania rzeczy, a gdy umowa dotyczy świadczenia usługi - od dnia jej zawarcia,

 2. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy klient może złożyć telefonicznie lub mailowo/pocztą, poprzez wypełnienie przykładowego formularza o odstąpieniu od umowy dostępnego na stronie internetowej Sklepu Internetowego,

 3. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Klient w celu odstąpienia od umowy może posłużyć się następującym wzorem oświadczenia o odstąpienia od umowy sprzedaży (wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy sprzedaży) dostępny jest jako załącznik do regulaminu. Jest to przykładowy wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy sprzedaży,

 4. Jeżeli strony nie umówiły się inaczej, prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w wypadkach:

  1. świadczenia usług rozpoczętego, za zgodą Konsumenta, przed upływem terminu, o którym mowa w art. 7 ust. 1 Ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny,

  2. dotyczących nagrań audialnych i wizualnych oraz zapisanych na nośnikach programów komputerowych po usunięciu przez konsumenta ich oryginalnego opakowania,

  3. umów dotyczących świadczeń, za które cena lub wynagrodzenie zależy wyłącznie od ruchu cen na rynku finansowym,

  4. świadczeń o właściwościach określonych przez konsumenta w złożonym przez niego zamówieniu lub ściśle związanych z jego osobą,

  5. świadczeń, które z uwagi na ich charakter nie mogą zostać zwrócone lub których przedmiot ulega szybkiemu zepsuciu,

  6. dostarczania prasy,

  7. usług w zakresie gier losowych i zakładów wzajemnych,

 5. Zwracany produkt prosimy odesłać na adres siedziby:

  FIRMA HANDLOWO-USŁUGOWA „SOBKOWIAK”
  Zofia Sobkowiak
  ul. Ogrodowa 20
  66-008 Świdnica


 6. W razie odstąpienia od umowy umowa jest uważana za niezawartą, a Konsument jest zwolniony z wszelkich zobowiązań. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Jeżeli Konsument dokonał jakichkolwiek przedpłat, należą się od nich odsetki ustawowe od daty dokonania przedpłaty,

 7. Środki pieniężne za towar zostaną niezwłocznie zwrócone Klientowi przelewem na wskazany w formularzu zwrotu numer rachunku bankowego (ewentualnie przekazem pocztowym), po otrzymaniu towaru od Klienta,

 8. Klient zobowiązany jest odesłać towar na swój koszt.

 9. Ze względu na gabaryty i wagę towaru, w przypadku odstąpienia od umowy odesłanie towaru może wiązać się z wyższymi kosztami niż zwykła przesyłka pocztą. W przypadku chęci skorzystania z usług firm kurierskich koniecznym będzie nadanie przesyłki na palecie, która jest droższa niż zwykła przesyłka pocztowa.

§ 8. Reklamacja

 1. Klientowi przysługuje prawo do złożenia reklamacji w Sklepie Internetowym w przypadku stwierdzenia, że dostarczony produkt jest niezgodny z umową. Zgodnie z przepisami Ustawy z 27 lipca 2002 roku o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej, Sprzedawca odpowiada wobec Nabywcy będącego Konsumentem, za niezgodność towaru z umową w chwili dostarczenia towaru Nabywcy,

 2. Reklamacje można składać pisemnie na adres siedziby Sprzedawcy:

  FIRMA HANDLOWO-USŁUGOWA „SOBKOWIAK”
  Zofia Sobkowiak
  ul. Ogrodowa 20
  66-008 Świdnica


 3. Reklamacje można także składać mailowo pod adresem e-mail: biuro@e-piecyki.pl, telefonicznie pod nr telefonu +48.68 413-51-09,

 4. Reklamacja zostanie rozpatrzona niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni. O rozstrzygnięciu reklamacji Klient zostanie poinformowany drogą elektroniczną na wskazany w formularzu rejestracyjnym adres poczty elektronicznej (e-mail),

 5. Wskazane powyżej formy złożenia reklamacja stanowią jedynie przykładowe powiadomienie Sprzedawcy o reklamacji, niemiej jednak Zastosowanie się do pkt. 2 i 3 będzie stanowiło ułatwienie i pozwoli na sprawniejsze rozpatrzenie reklamacji,

 6. Klient będący Konsumentem ma prawo do złożenia reklamacji w ciągu 2 lat od daty zakupu, pod warunkiem zawiadomienia Sklepu internetowego o wadzie Towaru w ciągu dwóch miesięcy( Zgodnie bowiem z art. 9 Ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego) od stwierdzenia niezgodności towaru z umową,

 7. W przypadku, gdy Konsument korzysta ze swoich uprawnień wynikających z niezgodności towaru z umową, może on żądać doprowadzenia towaru do stanu zgodnego z umowa poprzez:

  1. nieodpłatną naprawę;

  2. nieodpłatną wymianę na nowy

  Wybór w tym przypadku należy do Konsumenta.

 8. W pewnych przypadkach może jednakże dojść do okoliczności, gdy naprawa lub wymiana będą niemożliwe lub nadmiernie uciążliwe lub kosztowne dla jednej ze Stron. W takim przypadku Konsument, nie mogąc skorzystać z roszczenia o nieodpłatną naprawę lub wymianę, może zażądać:

  1. stosownego obniżenia ceny;

  2. odstąpienia od umowy (zwrotu pieniędzy i towaru);

  Wybór w tym przypadku należy również do Konsumenta

 9. Szczegółowe warunki gwarancji znajdują się w załączniku do niniejszego regulaminu (na samym dole) opisanym jako "warunki gwarancji"

§ 9. Skargi, pochwały oraz uwagi

Wszelkie uwagi, skargi, pochwały na obsługę Sklepu oraz uwagi i wnioski dotyczące działalności
Sklepu mogą Państwo kierować w formie mailowej na adres: biuro@e-piecyki.pl. Każda jest fakultatywna i będzie dla nas bardzo cenna.

§ 10. Polityka prywatności

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2  Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane dalej jako „RODO”) informujemy, że:

 1. Administratorem danych osobowych jest Zofia Sobkowiak prowadząca działalność gospodarczą pod firmą:

  FIRMA HANDLOWO-USŁUGOWA „SOBKOWIAK”
  Zofia Sobkowiak
  ul. Ogrodowa 20
  66-008 Świdnica k. Zielonej Góry
  woj. Lubuskie
  NIP: 973-008-84-72
  REGON: 971225170


  Kontakt telefoniczny: +48.68 413-51-09
  Kontakt e-mail: biuro@e-piecyki.pl

 2. Dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b , czyli wyłącznie w celu realizacji umowy zawartej przez sklep internetowy, nie wymagamy (ani nie umożliwiamy) podania nam danych, które nie mają związku z realizacją zamówienia. W przypadku nie udostępnienia nam danych osobowych wymagalnych do realizacji zamówienia, zamówienie nie zostanie zrealizowane, ponieważ nie będziemy posiadać technicznej możliwości by je zrealizować.

 3. Przetwarzane przez nas dane osobowe to:

  1. imię i nazwisko
  2. adres
  3. kod pocztowy i miejscowość
  4. województwo
  5. e-mail kontaktowy
  6. telefon do szybkiego kontaktu
  7. nazwa firmy oraz NIP - w przypadku chęci otrzymania faktury na firmę
  8. adres IP komputera, na wypadek ewentualnych nadużyć

 4. Dane osobowe będą udostępniane również do:

  1. Biura Rachunkowego obsługującego naszą firmę, w postaci przekazanych faktur
  2. partnerów handlowym współpracujących z Administratorem w celu realizacji dostawy zamówionych produktów
  3. Firmy transportowej w celu realizacji dostawy zamówionych produktów

 5. Każdy zarejestrowany klient naszego sklepu ma prawo do wglądu w udostępnione nam dane osobowe, ich modyfikacji (sprostowania), ograniczenia przetwarzania, przeniesienia danych do innego administratora danych osobowych lub usunięcia i zaprzestania przetwarzania tych danych.

 6. Prawo do bycia zapomnianym obowiązuje tylko w systemie internetowym naszego sklepu, ponieważ nie mamy możliwości pełnego usunięcia danych klienta, choćby dlatego, że przez okres 5 lat musimy przechowywać faktury sprzedażowe, które zawierają dane osobowe kupujących. Niszcząc faktury przed upływem 5 lat bylibyśmy narażeni między innymi na roszczenia Urzędu Skarbowego.

 7. Dane osobowe klientów rejestrujących konto na sklepie internetowym przechowywane będą przez nas do momentu odwołania zgody. Rejestracja konta użytkownika służy wyłącznie do tego, aby w przyszłości móc złożyć zamówienie bez wypełniania informacji o dostawie, ponieważ będą one wypełnione automatycznie na podstawie danych zapisanych w bazie klientów.

 8. Bez uszczerbku dla innych administracyjnych lub środków ochrony prawnej przed sądem każda osoba, której dane dotyczą, ma prawo wnieść skargę do organu nadzorczego, w szczególności w państwie członkowskim swojego zwykłego pobytu, swojego miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia, jeżeli sądzi, że przetwarzanie danych osobowych jej dotyczące narusza RODO.

§ 11. Postanowienia końcowe

 1. Opisy produktów, zdjęć oraz wszelkich innych elementów tekstowych i graficznych znajdujących się na stronach Sklepu Internetowego stanowią samoistny przedmiot ochrony prawnoautorskiej,

 2. Regulamin obowiązuje od dnia publikacji na stronie internetowej Sklepu,

 3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy Ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz.U. 2000 nr 22 poz. 271 ze zm.), ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz.U. 2002 nr 141 poz. 1176 ze zm.), ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz.U. 1964 nr 16 poz. 93 ze zm.), Ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. prawo przewozowe, Ustawy z dnia 23 listopada 2012 r.,

 4. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Sprzedawcą a Klientem, który jest Konsumentem zostaje poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami właściwych przepisów Kodeksu postępowania cywilnego z dnia 17 listopada 1964 roku (Dz. U. Nr 43, poz. 296 z późn. zm.),

 5. Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem strony http://e-piecyki.pl

Załączniki:

 1. zgłoszenie reklamacyjne
 2. oświadczenie o odstąpieniu od umowy zawartej na odległość
 3. warunki gwarancji
X
W naszym sklepie nie trzeba się rejestrować i logować, aby dokonać zakupów! Dzięki prostemu systemowi zamówień wystarczy podać nam dane kontaktowe i adres dostawy.